Vi löser era bemanningsbehov!

90188

BEMANNADE UPPDRAGSVECKOR

39145

REGISTRERADE LÄKARE

13748

REGISTRERADE SJUKSKÖTERSKOR

6988

REGISTRERADE SOCIONOMER

LäkarLeasing - En trygg samarbetspartner!

lakarleasing_kryss

Ni får snabbt och effektivt in den kompetens ni behöver

lakarleasing_kryss

Ni får en kvalitativ och flexibel bemanningslösning

lakarleasing_kryss

Ni får mer tid över till era patienter och den dagliga verksamheten

Vill du bli kontaktad?

5288,5199,5266,5274,5262,5270,5273,5199,5223,5199,5270,5275,5281,5279,5266,5280,5280,5266,5229,5273,5262,5272,5262,5279,5273,5266,5262,5280,5270,5275,5268,5211,5280,5266,5199,5209,5199,5280,5282,5263,5271,5266,5264,5281,5199,5223,5199,5240,5276,5275,5281,5262,5272,5281,5267,5276,5279,5274,5282,5273,5257,5282,5213,5213,5266,5217,5279,5197,5210,5197,5251,5257,5282,5213,5213,5266,5218,5279,5265,5268,5270,5283,5262,5279,5266,5199,5209,5199,5269,5266,5262,5265,5266,5279,5280,5199,5223,5199,5235,5279,5276,5274,5223,5197,5257,5199,5241,5257,5282,5213,5213,5266,5217,5272,5262,5279,5273,5266,5262,5280,5270,5275,5268,5257,5199,5197,5225,5275,5276,5279,5266,5277,5273,5286,5229,5273,5262,5272,5262,5279,5273,5266,5262,5280,5270,5275,5268,5211,5280,5266,5227,5257,5275,5232,5276,5275,5281,5266,5275,5281,5210,5249,5286,5277,5266,5223,5197,5281,5266,5285,5281,5257,5212,5269,5281,5274,5273,5224,5197,5264,5269,5262,5279,5280,5266,5281,5226,5257,5199,5250,5249,5235,5210,5221,5257,5199,5199,5209,5199,5274,5266,5280,5280,5262,5268,5266,5199,5223,5199,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5233,5282,5197,5269,5262,5279,5197,5267,5257,5282,5213,5213,5266,5218,5281,5281,5197,5266,5275,5197,5270,5275,5281,5279,5266,5280,5280,5266,5262,5275,5274,5257,5282,5213,5213,5266,5217,5273,5262,5275,5223,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5257,5275,5257,5275,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5225,5263,5227,5243,5262,5274,5275,5223,5197,5225,5257,5212,5263,5227,5202,5275,5262,5274,5275,5202,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5257,5275,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5225,5263,5227,5234,5267,5281,5266,5279,5275,5262,5274,5275,5223,5197,5225,5257,5212,5263,5227,5202,5266,5267,5281,5266,5279,5275,5262,5274,5275,5202,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5257,5275,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5225,5263,5227,5249,5266,5273,5266,5267,5276,5275,5223,5197,5225,5257,5212,5263,5227,5202,5281,5266,5273,5266,5267,5276,5275,5202,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5257,5275,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5197,5225,5263,5227,5234,5210,5277,5276,5280,5281,5223,5197,5225,5257,5212,5263,5227,5202,5266,5277,5276,5280,5281,5202,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5257,5275,5225,5277,5197,5280,5281,5286,5273,5266,5226,5257,5199,5267,5276,5275,5281,5210,5280,5270,5287,5266,5223,5214,5217,5224,5257,5199,5227,5225,5263,5227,5242,5266,5265,5265,5266,5273,5262,5275,5265,5266,5223,5197,5225,5257,5212,5263,5227,5202,5274,5266,5265,5265,5266,5273,5262,5275,5265,5266,5202,5197,5225,5257,5212,5277,5227,5199,5290

Vi bemannar Sverige

Senaste nytt på LäkarLeasing

Veckans fråga

This poll is closed! Poll activity:
Start date 13-12-2017 16:13:22
End date 31-12-2017 17:13:28
Poll Results:
Arbetar du under jul och nyår?