Vi behöver prata om tuberkulos

Blogg

Det känns som om vi har glömt bort tuberkulosen. Namnet leder tanken till sjukdomar från förr, sådana som kanske utrotades tillsammans med exempelvis smittkoppor. Men det stämmer inte riktigt överens med verkligheten. Faktum är att en tredjedel av världens befolkning är infekterade med den skyldige bakterien. Därmed är tuberkulos en sjukdom som i allra högsta grad inte ska glömmas bort.

Tuberkulos är en sjukdom vars symptom inkluderar ihärdig hosta, feber, trötthet och dålig aptit. Den har funnits hos människan sedan minst sagt urminnes tider, eller åtminstone forntiden. Det exakta ursprunget är fortfarande inte fastslaget men det tidigaste spåret av den skyldiga bakterien är från en 17 000 år gammal bison.

Den stora spridningen

Bakterien som orsakar tuberkulos heter Mycobacterium tuberculosis och finns i ungefär en tredjedel av världens befolkning. Det innebär att strax över 2,6 miljarder människor bär på den. Årligen får 10 miljoner bärare tuberkulos och 1,7 miljoner dör. Även om det framför allt gäller personer med nedsatt immunförsvar från specifika delar av världen, är det  en väldigt hög siffra och med ett ständigt ökande resande blir det också allt viktigare att få bukt med bakterien.

Tuberkulos går att få i hela kroppen men är klart vanligast i lungorna. Det är också endast därifrån det smittar, och bara om smittan är aktiv. Den infekterade sprider det luftvägen genom hosta, nysningar och spott, och oftast genom nära kontakt. Vilket gör att familjer och andra samboende löper större risk. 

Tuberkulos i Sverige

Med rätt behandling (främst antibiotika) går det som sagt var snabbt att bli smittfri men att bli botad från sjukdomen är en lång och komplicerad process. Det beror på att bakterierna reagerar långsamt på läkemedel. Vanligtvis sker behandlingen i hemmet, även om det åtminstone de första veckorna kan bli aktuellt med sjukhusvistelse.

I Sverige insjuknar numera ungefär 500 personer om året och sett till folkmängden är det en låg siffra. Risken för att smittas här är så låg att sedan 1975 rekommenderas det förebyggande BCG-vaccinet (som fram till dess erbjöds av rutin) endast till riskgrupperna.

Tuberkulos i världen

Trots minskad dödlighet världen över så är tuberkulos fortfarande den infektionssjukdom som tar livet av flest människor. Därför lanserade World Health Organization 2018 ett initiativ de kallar Find. Treat. All. (på svenska Hitta. Behandla. Alla.), vars syfte är att hitta och behandla 40 miljoner människor innan 2022 är slut. 

2020 förde med sig en annan luftburen droppsmitta som visar sig genom bland annat hosta och feber. Vilket naturligtvis satt flera käppar i hjulen även för kampen mot tuberkulos. Men kampen fortsätter likväl och med tillräckligt finansiering kan sjukdomen vara mer eller mindre utrotad innan 2045. 

Vi håller alla tummar för att det lyckas.


Låt oss sätta igång

Gör en intresseanmälan idag!