Förändrade pandemin din personlighet?

Har du funderat över hur COVID-pandemin påverkade din eller andras personlighet? Enligt en amerikansk studie förändrades vi både snabbare och i motsatt riktning än under normala förhållanden.

Med tiden får vi oftast bättre självinsikt, emotionell stabilitet och självkänsla ju äldre vi blir. Men en ny studie, publicerad i PLOS ONE tyder på att covid-pandemin skapade mycket större personlighetsförändringar än vi annars skulle ha sett under samma tidsperiod. Dessutom fann forskarna att människor blivit mindre extroverta, öppna, trevliga och ansvarstagande under 2021 och 2022 än de varit innan.

Ett decennium av förändringar på bara ett par år

Drygt 7 000 deltagare från USA mellan 18 och 109 år utvärderades före pandemin, från 2014, tidigt i pandemin 2020, och senare i pandemin, under 2021 eller 2022. Vid varje tidpunkt genomförde deltagarna en "Big Five Inventory" – ett bedömningsverktyg som mäter personlighet på en skala över fem dimensioner: extroversion kontra introversion, vänlighet kontra animositet, ansvarstagande kontra ansvarslöshet, neuroticism kontra emotionell stabilitet, och öppenhet kontra slutenhet.

Mellan pre-pandemin och 2020 såg forskarna inga särskilt stora förändringar i personlighetsdragen. De fann däremot betydande nedgångar i extroversion, öppenhet, vänlighet och ansvarstagande efter, jämfört med innan och i början av pandemin. Förändringarna liknade ett decennium av normal variation, vilket tyder på att COVID-pandemin hade påskyndat personlighetsförändringens naturliga process. Och trots att studien gjordes i USA, där reglerna var hårdare än i Sverige och det politiska klimatet är ett annat, ger den oss ändå viktig information om de senaste årens effekter på samhällets välmående.

Insikter för en ljusare framtid

Personer som rapporterar höga nivåer av ansvarstagande, vänlighet eller extroversion är också mer benägna att uppleva den högsta nivån av välbefinnande. Intressant nog förändrades yngre vuxnas personlighet mest i studien och visade på markanta nedgångar i vänlighet och ansvarstagande, och en markant ökning av neuroticism 2021/2022 jämfört med innan COVID-åren. Så även om västvärldens trend med mer polarisering och mindre samarbetsvilja har pågått under en längre period kan pandemin alltså ha ökat intensiteten.

Har du reflekterat över dina egna erfarenheter under de senaste åren och hur eventuella personlighetsförändringar kan ha påverkat dig? Är det något du märker av hos andra? Kanske skyddade förändringarna oss under pandemins höjdpunkt, men det kanske är värdefullt att ifrågasätta hur användbara de är nu, när den akuta fasen av COVID ligger bakom oss. Är det dags att ompröva våra perspektiv?

Låt oss sätta igång

Gör en intresseanmälan idag!