Så arbetar vi för en god arbetsmiljö

Blogg

Den 28:e april är det Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Den dök först upp i kalendern 2003 och ansvaret ligger under FNs internationella arbetsorganisation ILO. Syftet är att uppmärksamma och arbeta för att förhindra de skador och sjukdomar som kan uppstå som en effekt av arbetsplatsmiljön. Att ställa tydliga krav på arbetsgången kan vara ett sätt att klara målet. Och här kommer ISO 9001 in i bilden. 

Vad är ISO?

För att ge en kort bakgrund, så är ISO en internationell organisation som arbetar med att skapa standarder inom industriell och kommersiell verksamhet. Syftet är att gemensamt skapa tydliga rutiner som effektiviserar verksamheten, höjer kvalitet och minskar missförstånd. Det täcker in många olika områden - till exempel produkter, måttenheter eller hur ett företag sköts. Vilket i sin tur leder fram till oss på LäkarLeasing.

Vi är nämligen certifierade enligt ISO 9001, som är ett verktyg för ledarskap. Det är tänkt att genomsyra hela verksamheten, inifrån och ut, både som en hjälp i att leda verksamheten och för att stötta medarbetare.

Det här är ISO 9001

I grunden är ISO 9000 själva kvalitetsledningssystemet, medan 9001 är en kravstandard som man certifierar man sig mot med hjälp av ett certifieringsorgan. Organet kollar så att allt sköts och dokumenteras enligt standarden. 

Mer konkret består ISO 9001 av 58 krav som bygger på sju kvalitetsledningsprinciper. Dessa principer är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Baserat på dessa har vi tagit fram ett kvalitetsledningssystem. Ledningen behandlar och följer sedan upp mål, nyckeltal och strategier. Det sker vid olika tider under årets gång.

Ett kvalitetssäkert arbetssätt

Enligt LäkarLeasings VD, Peter Ehrner, ger allt det här ett bra och kvalitetssäkert sätt arbeta på inom en organisation.

Vi verkar ju inom en bransch som ställer höga krav på kvalitet och kontroller så för oss är det extra viktigt att vårt arbetssätt bygger på kvalitetssäkrande funktioner.

Dessutom menar Peter att det är bra om man kan visa upp detta för kunder vid nya upphandlingar. Ett tydligt sätt att visa hur man arbetar, helt enkelt. Fördelarna internt har varit väl synliga.

Det hjälper till att strukturera upp arbetet i form av det kvalitetsledningssystem som är uppbyggt utifrån standarderna, både inom enskilda avdelningar men även över hela organisationen. Vi kan verkligen se att det hjälper oss hålla en hög kvalitet i vårt arbete, något som krävs då vi har en stor mängd bemanningsuppdrag som vi utför årligen.


Vill du också jobba med ett företag som anstränger sig för en god arbetsmiljö? Tveka inte att höra av dig!

https://www.lakarleasing.se/for-konsulter/livet-som-bemanningssjukskoterska


Låt oss sätta igång

Gör en intresseanmälan idag!