om oss

Företaget

LäkarLeasing bemannar sjukvården sedan 2005. Läkare och sjuksköterskor är vår expertis!

Bemannar vården sedan 2005

LäkarLeasing skapades 2005 för att bemöta det växande behovet av konsultläkare inom den svenska sjukvården. Några år senare utökade vi vår verksamhet till att även innefatta sjuksköterskebemanning. Idag är det inget annat företag som kan mäta sig med vårt nätverk av vårdkonsulter. Bemanning av läkare och sjuksköterskor är fortfarande vår expertis, men vi har även annan vårdpersonal som t ex undersköterskor, fysionomer och socionomer.

Det lilla företaget som blev störst

Vi har vuxit stadigt sedan starten. Idag är vi marknadsledande inom vårdbemanning i Sverige. På huvudkontoret i centrala Stockholm arbetar idag över 55 anställda och varje vecka tjänstgör över 350 läkare och sjuksköterskor inom den svenska vården via LäkarLeasing.

Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle

LäkarLeasing har hittills bemannat den svenska vården med närmare 125 000 uppdragsveckor. Varje dag registrerar sig nya vårdkonsulter via hemsidan och i databasen finns det idag över 90 000 läkare och sjuksköterskor registrerade. Det gör att vi snabbt kan matcha rätt kompetens med det behov som finns - oavsett uppdragets karaktär. 

Vi finns i hela Sverige

Vi förser alla Sveriges regioner med vårdpersonal, från Ystad i Skåne till Kiruna i norr. Alltid med ambitionen att tillhandahålla den allra bästa vårdbemanningen. Det betyder både att vara den bästa arbetsgivaren för vår personal och den mest kvalitativa leverantören för sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna.