Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Visa vår Personuppgiftspolicy för mer information.

LäkarLeasing får miljöcertifiering: Ett steg mot en hållbarare framtid

I en värld där hållbarhet och miljövänliga initiativ blir allt viktigare, är vi stolta att meddela att LäkarLeasing nu blivit miljöcertifierade (ISO 14001) vilket markerar en viktig milstolpe i företagets strävan att minska miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

LäkarLeasing har länge varit kända för sin förmåga att erbjuda kvalificerad personal till vårdsektorn. Denna miljöcertifiering visar att vi inte bara är engagerade i att förbättra vården, utan också i att ta ansvar för vår påverkan på miljön. Miljöcertifieringen, som ofta innebär en rigorös granskning av ett företags miljöpraxis, signalerar enomfattande åtagande för hållbarhet.

Så, vad betyder detta för vården och för miljön? För det första är det en tydlig indikation på att LäkarLeasing är dedikerade till att inte bara tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, men också att göra det på ett sätt som är miljömässigt hållbart. Detta är särskilt viktigt i en bransch som vården, där resursförbrukningen och avfallsgenereringen kan vara betydande.

För LäkarLeasing innebär certifieringen att vi nu aktivt kommer att arbeta med att minska vårt koldioxidavtryck, effektivisera användningen av resurser och förbättra avfallshantering. Detta kan inkludera allt från att använda miljövänliga material i vår verksamhet till att implementera mer hållbara resealternativ för våra konsulter.

Detta är också en viktig signal till andra företag inom vården om att det är möjligt och viktigt att ta miljöansvar. LäkarLeasing visar vägen genom att bevisa att vårdsektorn kan vara en del av lösningen på miljöutmaningarna, snarare än bara en del av problemet.

Dessutom, för kunder och konsulter, innebär LäkarLeasings miljöcertifiering en extra nivå av förtroende och säkerhet. De kan känna sig trygga med att tjänsterna de får inte bara är av hög kvalitet, utan också levereras på ett sätt som är mer försiktigt med vår planet.

I slutändan representerar LäkarLeasingsmiljöcertifiering mer än bara en symbolisk gest; det är en konkret åtgärd mot en hållbarare och mer miljömedveten framtid inom vården. Det är ett lovande steg framåt, och ett som förhoppningsvis inspirerar fler aktörer inom branschen att följa efter. Genom att kombinera högkvalitativ vård med miljöansvar tar LäkarLeasing ett stort steg mot att främja en hållbarare värld för alla.

Vad är ISO 14001?


ISO 14001 är en globalt erkänd standard för miljöledningssystem och kan tillämpas i olika sektorer och verksamheter världen över. Den erbjuder ett ramverk som hjälper organisationer att förbättra sin miljöprestanda, i linje med deras miljömässiga åtaganden.

Denna standard kräver att organisationer aktivt identifierar och förstår de miljöaspekter som berör deras verksamhet, produkter och tjänster, samt de miljömässiga effekterna av dessa.

ISO 14001 bistår organisationer i att:

  1. Etablera en miljöpolicy och miljömål, samt att identifiera viktiga miljöaspekter som behöver hanteras.
  2. Implementera nödvändiga kontroller och sätta upp tydliga mål för att förbättra miljöprestanda.

Den stödjer också organisationer i att uppfylla lagliga krav och andra förpliktelser gentemot intressenter, och möjliggör regelbunden kontroll av efterlevnaden. Detta underlättar en kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet.

Kontakta oss med dina önskemål så hjälper vi dig att
ta nästa steg mot livet du drömmer om!
Nyheter

Senaste nytt på LäkarLeasing

Fler artiklar
Instagram

Följ @LakarLeasing på Instagram