Livet är inte rättvist, men vi kan jobba för att vården ska vara det

Blogg

Vissa får cancer, andra får det inte. Livet är helt enkelt inte rättvist. Det är ingen nyhet. Men vad som borde vara rättvist är den vård som erbjuds när någon blir sjuk. Tillsammans kan vi skapa förändringen.

Kunskap ger kraft

Idag, den 4e februari, är det Världscancerdagen. Dagen grundades för att uppmärksamma cancerfrågan, visa stöd, uppmuntra till personligt engagemang och påverka politiker och beslutsfattare att göra mer. I år och fram till 2024 kommer temat att vara jämlik vård – Close the Care Gap, ett försök att uppmärksamma vårdklyftan så att den kan minska. För det är ju bara det en vet något om, som en kan göranågot åt.

Genom att öka kunskapen kan vi tillsammans minska fördomarna och missförstånden kring cancer och vem som insjuknar, vilket i sin tur bär på kraften till verklig förändring.

Miljontals liv kan räddas

Varje år dör tio miljoner människor av cancer. Det är fler än HIV/AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans. Den siffran kommer bara att öka – om vi inte hjälps åt. Vart tredje cancerfall kan förhindras, och ännu en tredjedel kan botas om cancern upptäcks tidigt och rätt vård ges.

Inkomst, utbildning, plats, och diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och livsstil är bara några av de faktorer som kan påverka vården negativt, oavsett var i världen vi befinner oss.

Vad kan vi göra?

Det första steget mot en mer jämlik cancervård är att sprida medvetenhet och kunskap. Du kan hjälpa tillatt minska stigmatiseringen genom att lyssna på perspektiven hos människor som lever med sjukdomen, deras närstående, och låta deras erfarenheter leda dina tankar och handlingar mot förändringar som kan skapa en mer rättvis vård.

Tillsammans kan vi göra verkliga framsteg för att minska cancerns globala inverkan. Ju mer vi pratar om det, desto bättre kan vi börja föreställa oss nya lösningar och bygga en mer rätt visvision av framtiden – en framtid där människor lever hälsosammare liv och har bättre tillgång till cancer förebyggande och behandlande tjänster, oavsett varde föds, växer, åldras, arbetar eller bor.

Källor:

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

https://www.worldcancerday.org/close-care-gap

Låt oss sätta igång

Gör en intresseanmälan idag!